Les magistrats/ Les membres de la chambre judiciaire